Terapia metodą Integracji Sensorycznej

 

Prowadzimy terapię metodą Integracji Sensorycznej. Posiadamy dużą salę z lustrami, wyposażoną w profesjonalny sprzęt SI. Sala funkcjonuje również dla dzieci spoza przedszkola.

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku określonej ilości bodźców zmysłowych (w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych) w kontrolowany sposób. Poprawia to poziom pracy połączeń synaptycznych i w konsekwencji determinuje właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. Sesje terapeutyczne prowadzone są indywidualnie, a ćwiczenia dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI ma postać "nauki przez zabawę", w której dziecko chętnie uczestniczy. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący główne systemy zmysłowe (przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, wzrokowy, węchowy i słuchowy).

Terapia SI może być też wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, a szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiega późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.

Diagnoza jak i terapia SI może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowanych terapeutów.

Jeśli twoje dziecko charakteryzują dwie lub więcej z poniższych cech;

 • nadaktywność ruchowa (hiperaktywność)

 • zbyt mała aktywność ruchowa (hipoaktywność)

 • problemy z koncentracją uwagi,

 • nadpobudliwość emocjonalna,

 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • zaburzenia planowania motorycznego (praksji)

 • trudności w wykonywaniu zadań ruchowych na polecenia słowne

 • zaburzenia orientacji w przestrzeni

 • słaba organizacja zachowania

 • zaburzenia mowy

 • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi

 • problemy z czytaniem, pisaniem

 • niska samoocena

wówczas warto zasięgnąć porady terapeuty.

 

Dodatkowo poza terapią SI mali pacjenci mogą skorzystać z Terapii Taktylnej oraz programu integracji odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Swietłany Masgutowej (MNRI).

Diagnozę i terapię w naszym przedszkolu prowadzi mgr Milena Jastrzębska, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

http://www.pstis.pl – Strona Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

 

Dane z literatury wskazuja, że zaburzenia SI mogą występować u 15-45% populacji.

(Viotel Maas "Uczenie się przez zmysły" 1998)

 

 

A lot of individuals from many countries who are facing many health problem, such people can get remedies online without any problem. With the market flooded with different companies selling different remedies, buying drugs from th WEB is no longer a trouble for most of us. Sure most pop is Viagra. A lot of families consider about "viagra online". Is it possible to prevent side effects of Viagra? Perhaps every man knows about "generic viagra online". Questions, like "buy generic viagra online", are united a lot of types of health problems. Sure thing, for a lot of guys, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Certain drugs are not suitable for patients with some conditions, and once a remedy may only be used if extra care is taken.