Terapia metodą Integracji Sensorycznej

 

Prowadzimy terapię metodą Integracji Sensorycznej. Posiadamy dużą salę z lustrami, wyposażoną w profesjonalny sprzęt SI. Sala funkcjonuje również dla dzieci spoza przedszkola.

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku określonej ilości bodźców zmysłowych (w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych) w kontrolowany sposób. Poprawia to poziom pracy połączeń synaptycznych i w konsekwencji determinuje właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. Sesje terapeutyczne prowadzone są indywidualnie, a ćwiczenia dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI ma postać "nauki przez zabawę", w której dziecko chętnie uczestniczy. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący główne systemy zmysłowe (przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, wzrokowy, węchowy i słuchowy).

Terapia SI może być też wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, a szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiega późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.

Diagnoza jak i terapia SI może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowanych terapeutów.

Jeśli twoje dziecko charakteryzują dwie lub więcej z poniższych cech;

 • nadaktywność ruchowa (hiperaktywność)

 • zbyt mała aktywność ruchowa (hipoaktywność)

 • problemy z koncentracją uwagi,

 • nadpobudliwość emocjonalna,

 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • zaburzenia planowania motorycznego (praksji)

 • trudności w wykonywaniu zadań ruchowych na polecenia słowne

 • zaburzenia orientacji w przestrzeni

 • słaba organizacja zachowania

 • zaburzenia mowy

 • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi

 • problemy z czytaniem, pisaniem

 • niska samoocena

wówczas warto zasięgnąć porady terapeuty.

 

Dodatkowo poza terapią SI mali pacjenci mogą skorzystać z Terapii Taktylnej oraz programu integracji odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Swietłany Masgutowej (MNRI).

Diagnozę i terapię w naszym przedszkolu prowadzi mgr Milena Jastrzębska, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

http://www.pstis.pl – Strona Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

 

Dane z literatury wskazuja, że zaburzenia SI mogą występować u 15-45% populacji.

(Viotel Maas "Uczenie się przez zmysły" 1998)