Wizja i misja przedszkola

 

 

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:

  • Pomagającym wszystkim przedszkolakom w pełnym rozwoju talentów.
  • Promującym zdrowie i higienę osobistą.
  • Kształcącym podstawowe powinności moralne: - życzliwość - tolerancję - sprawiedliwość - uczciwość - odpowiedzialność.
  • Dajemy wszystkim dzieciom równe szanse rozwoju osobowości.
  • Zapewniamy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.
  • Prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno - wychowawczych , dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom szkoły.
  • Podnosimy poziom dydaktyczno - wychowawczy poprzez rozwój zawodowy.
  • Dlatego też posiadamy pełen wachlarz zajęć dodatkowych.

A lot of individuals from many countries who are facing many heartiness problem, such humanity can get remedies online without any problem. With the market flooded with different companies selling various remedies, buying drugs from th WEB is no longer a trouble for most of us. Sure most pop is Viagra. A lot of families consider about "viagra online". Is it possible to prevent side effects of Viagra? Perhaps every man knows about "generic viagra online". Questions, like "buy generic viagra online", are coupled a lot of types of soundness problems. Sure thing, for a lot of guys, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Certain drugs are not suitable for patients with some conditions, and once a remedy may only be used if extra care is taken.