Zajęcia

 

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w :

Zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela:

 • Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej - gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną , dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia;
 • Mowa i myślenie - opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki i pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów. Nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości;
 • Edukacja przyrodnicza - sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, tworzenie mini laboratoriów, obserwowanie zmian w przyrodzie;
 • Pedagogika zabawy - zabawy z wykorzystaniem muzyki, tańca, śpiewu, gestu, ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające odprężenie i relaks, rozwijające wyobraźnię oraz ćwiczące zręczność i sprawność manualną;
 • Zabawa w czytanie - program może być stosowany wśród dzieci w każdej grupie wiekowej. Obejmuje on dzieci chętne, które mają ochotę na zabawę w czytanie. Program ten przebiega wg. następujących etapów:
  1. Akt inicjacji;
  2. Ścianka pełna liter;
  3. Nazywanie świata.

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia z języka angielskiego ( codziennie );
 • Rytmika
 • Religia
 • Areobik
 • Udział w projektach edukacyjnych: szalony naukowiec, kuchcikowo, edukacja europejska, savoir-vivre.

Zajęcia uzupełniające:

 • Zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci 5-cio i 6-cio-letnich ( 1 raz w tygodniu);
 • Zajęcia z języka niemieckiego  (1 raz w tygodniu);

Zajęcia dodatkowo płatne

 • Warsztaty taneczne - Taniec wyrabia wrażliwość na muzykę, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. Kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.
 • Warsztaty plastyczne - Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości , dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.
 • Sztuki walki - AIKIDO dla dzieci - Trening dziecięcy składa się z gier, zabaw oraz elementów aikido mających na celu rozwój dziecka. Poprzez ruch i ćwiczenia, wykonywane pod kontrolą instruktora, zapewnia się dziecku ogólny rozwój fizyczny. Różne ćwiczenia przeplatane grami i zabawami powodują że dziecko się nie nudzi.
 • Zajęcia z języka hiszpańskiego

A lot of individuals from many countries who are facing many health problem, such humanity can get remedies online without any problem. With the market flooded with various companies selling different remedies, buying drugs from th WEB is no longer a trouble for most of us. Sure most popular is Viagra. A lot of families regard about "viagra online". Is it possible to prevent side effects of Viagra? Perhaps either man knows about "generic viagra online". Questions, like "buy generic viagra online", are coupled a lot of types of health problems. Sure thing, for a lot of guys, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Certain drugs are not suitable for patients with some conditions, and once a remedy may only be used if extra care is taken.